FAQ: Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 3

Publikationstyp: Annan

I slutet av 2013 gav regeringen Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag att kartlägga prostitutionens omfattning i Sverige. I uppdraget ingick också att titta på trender, kontaktvägar och vilka som köper och säljer sexuella tjänster, samt den internationella utvecklingen på området. Slutrapporten överlämnades till regeringen fredagen 13 mars 2015.

Här sammanfattas rapportens innehåll i ett antal frågor och svar. 

Kontakt