Fåglar och fågelskär i Vänern, Vättern och Mälaren

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

Fåglar reagerar ofta snabbt på förändringar i den miljö de lever i, och de är därför goda indikatorer, mätare på miljötillståndet. På fågelskären i Sveriges tre största sjöar, Vänern, Vättern och Mälaren finns kolonier av ett antal lämpliga arter att övervaka.

Kontakt