En digital agenda för Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-648-0

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Med denna agenda för Stockholms län vill vi från offentlig sektor ta vårt ansvar för den digitala framtiden. Det handlar både om att arbeta långsiktigt och vara följsam i en mycket snabbt föränderlig digital värld. Agendan är en strategisk vägledning som regionens aktörer kan samlas kring i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kontakt