Ekosystemet ICT & Digital – Kartläggning av styrkeområden i Stockholmsregionen

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2015:16

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-645-9

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 80

Publikationstyp: Rapport

I rapporten ges en bild av hur och varför Stockholms traditionellt starka ICT-kluster har utvecklats till en av världens mest omtalade ”hot spots” av innovativa digitala tech-bolag.

Rapporten bygger på tolv nischer inom ICT och digitala näringar och jämför Stockholms konkurrenskraft med världens starkaste tillväxtregioner inom dessa.

Kontakt