Ädellövsområden och ekmiljöer i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 2015:13
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-643-0
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redovisar den analys av ädellövsområden och ekmiljöer i Stockholms län som genomfördes 2006–2015. Analysen ingår i Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet och genomförs inom ramen för den nationella satsningen ”Åtgärdsprogram för hotade arter”.

Kontakt