Ädellövsområden och ekmiljöer i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2015:13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-643-0

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Rapporten redovisar den analys av ädellövsområden och ekmiljöer i Stockholms län som genomfördes 2006–2015. Analysen ingår i Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet och genomförs inom ramen för den nationella satsningen ”Åtgärdsprogram för hotade arter”.

Kontakt