Välkommen-in utrikes födda kvinnor som företagare

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 2014:4
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-587-2
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län har antagit en handlingsplan för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2012–2014. Handlingsplanen har ett brett perspektiv på tillväxt och analyserar effekterna för kvinnor och män inom regionens prioriterade områden: bostäder, infrastruktur, arbetsmarknad- och kompetensförsörjning samt klimat och energi.

Kontakt