Välkommen-in utrikes födda kvinnor som företagare

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2014:4

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-587-2

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län har antagit en handlingsplan för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2012–2014. Handlingsplanen har ett brett perspektiv på tillväxt och analyserar effekterna för kvinnor och män inom regionens prioriterade områden: bostäder, infrastruktur, arbetsmarknad- och kompetensförsörjning samt klimat och energi.

Kontakt