Välkommen in? – Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2014:4

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-587-2

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Kvinnor diskuterar runt ett bord i kontorsmiljö

I rapporten presenteras resultatet av en kartläggning av arbetsmarknads- och entreprenörsinsatser för utrikes födda kvinnor och kvinnor med utländsk bakgrund.

Kartläggningens tonvikt har legat på att identifiera goda exempel på arbets- och entreprenörsfrämjande insatser, samt att analysera vad som gör att dessa insatser är framgångsrika.

Kontakt