Trender för vattenkvaliteten i länets sjöar

Om publikationen

Löpnummer:
2014:20
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Rapport

Halterna av näringsämnet fosfor har minskat i många av länets mest näringsämnesbelastade och övergödda sjöar under 18- årsperioden 1995–2012. Vattenfärgen och totalhalterna av organiskt kol har däremot ökat generellt.

Kontakt