Trender för vattenkvaliteten i länets sjöar

Om publikationen

Löpnummer: 2014:20

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 9

Publikationstyp: Rapport

Halterna av näringsämnet fosfor har minskat i många av länets mest näringsämnesbelastade och övergödda sjöar under 18- årsperioden 1995–2012. Vattenfärgen och totalhalterna av organiskt kol har däremot ökat generellt.

Kontakt