Regionalt miljöövervakningsprogram för Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2014:16

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-614-5

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 142

Publikationstyp: Rapport

Landets länsstyrelser har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att revidera de regionala miljöövervakningsprogrammen. Denna rapport redovisar Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram för Stockholms län för perioden 2015-2020.

Kontakt