Landskapsekologisk analysasknätfjäril

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Asknätfjärilen, Euphydryas maturna ssp maturna är en art med stora krav på sin livsmiljö. Arten finns i örtrika, solbelysta gläntor kring små vattendrag eller kärr med gott om ung ask eller olvon. Miljökraven kommer av att larverna huvudsakligen betar av ask och olvon, att de behöver höga temperaturer för att utvecklas.

Kontakt