Kiselalger i Märstaåns avrinningsområde 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

År 2014 undersöktes kiselalger på fem lokaler i Märstaåns avrinningsområde. Kiselalger är ofta den dominerade gruppen inom de så kallade påväxtalgerna, vilka sitter fast på eller lever i direkt anslutning till exempelvis stenar eller växter. Algerna spelar en viktig roll som primärproducenter, särskilt i rinnande vatten. Kiselalger används allmänt för att bedöma vattenkvalitet i Europa, liksom i många andra länder.

Kontakt