Kiselalger i Märstaåns avrinningsområde 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:10
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

År 2014 undersöktes kiselalger på fem lokaler i Märstaåns avrinningsområde. Kiselalger är ofta den dominerade gruppen inom de så kallade påväxtalgerna, vilka sitter fast på eller lever i direkt anslutning till exempelvis stenar eller växter. Algerna spelar en viktig roll som primärproducenter, särskilt i rinnande vatten. Kiselalger används allmänt för att bedöma vattenkvalitet i Europa, liksom i många andra länder.

Kontakt