Inventering av gaddsteklar på Munsö

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2014:10

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Som ett led i länsstyrelsens arbete med att skydda sandmarksinsekter beställde länsstyrelsen våren 2013 en inventering på två närbelägna platser på den nordöstra delen av Munsö: Bonavik och Malmtorp. Bland intressanta fynd bör främst mörk glansguldstekel Omalus biaccinctus nämnas. Denna mycket sällsynta art är bara känd i en handfull fynd i hela Sverige.

Kontakt