Inventering av asknätsfjäril i Norrtälje kommun

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2014:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

År 2013 återinventerades förekomsten av asknätsfjärilen på samtliga kända lokaler i de norra delarna av Norrtälje kommun. Inventeringen syftade även till att finna fler lämpliga miljöer för värdväxter för den hotade arten och resultaten kommer att fungera som underlag för kommande röjningsinsatser.

Kontakt