Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning

Om publikationen

Löpnummer: NR U 5081

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Syftet med uppdraget var att identifiera näringslivsaktörer i Stockholmsregionen som är intresserade av samarbete, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring utvecklingen av nya lösningar för klimatanpassning och ingå i ett regionalt nätverk.

Kontakt