Fakta 2014-9 utvärdering delprogram insjöfåglar

Om publikationen

Löpnummer: NR U 5081

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Inventering av fåglar på fågelskär har skett i Vänern, Vättern och Mälaren enligt en gemensam metod årligen sedan 1994 i Vänern, sedan 2002 i Vätternoch 2005 i Mälaren (skarv sedan 2004). Inventeringarna samordnas sedan några år av Länsstyrelsen i Stockholm i ett så kallat gemensamt delprogram inom
miljöövervakningen.

Kontakt