Ett robust samhälle handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2014:14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Det är inte längre en fråga om, eller när, klimatförändringarna inträffar – de är redan här. Frågan är istället hur vi anpassar vårt samhälle för att minimera dess sårbarhet, samtidigt som vi skapar möjligheter till utveckling, en robusthet. Det är utgångspunkten för den här handlingsplanen.

Kontakt