Världens mest innovationsdrivna ekonomi : Stockholmsregionens handlingsplan

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-566-7

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 8

Publikationstyp: Broschyr/folder

Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna ekonomi år 2025. Denna position kännetecknas av att:

Stockholm är öppet och mångkulturellt, en öppen scen för olika livsstilar och sätt att leva och tänka.

Stockholm är kreativt, tänker nytt och skapar ett fritt idéklimat.

Stockholm är globalt attraktiv för företag och människor och en av världens mest avancerade marknader där nytänkande och trendskapande är viktiga inslag.

Stockholm visar ledarskap genom att ta ansvar för en långsiktig hållbar samhällsbyggnad och ekonomisk stabilitet, och bidrar aktivt till att lösa globala problem.

Innovationskraft Stockholm

Kontakt