Storskarven i Mälaren 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2013:11
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
1
Publikationstyp:
Rapport

Från och med 2004 har en noggrannare och mer enhetlig inventeringsmetod använts. År 2012 och 2013 boräknades endast vissa kolonier och antal aktiva bon är en uppskattning. För vidare information se
Länsstyrelsens rapport 2013:22.

Kontakt