Storskalig utrymning – en vägledning

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-571-1

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 28

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag Storskalig utrymning – en vägledning

Syftet med vägledningen är den ska utgöra ett planeringsstöd för de aktörer som har till
uppgift inhämta kunskap om utrymning eller behöver planera för en storskalig utrymning.
Vägledningen kan också användas i utbildningssammanhang.

Kontakt