Stöd till barn i riskutsatta miljöer

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-579-7

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 16

Publikationstyp: Broschyr/folder

En kartläggning över idéburen sektors stöd
i Stockholms län.

Kontakt