Småsvalting i Mälaren

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2013:16

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 61

Publikationstyp: Rapport

Inventeringen är en del av satsningen på åtgärdsprogram för hotade arter, där den starkt hotade och i östersjöregionen endemiska småsvaltingen ingår.
Flera av lokalerna inventerades senast 2008 vilket innebär att aktuell status för arten till stora delar varit okänd de senaste fem åren. Årets inventering var således mycket angelägen.

Kontakt