Sjön Yngerns vattenkvalitet 1987-2012

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2013:12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 12

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Länsstyrelsen har på uppdrag av Naturvårdsverket under lång tid utfört vattenkemisk provtagning i sjön Yngern. Resultaten visar bland annat på effekter av det minskade atmosfäriska nedfallet av försurande ämnen och möjliga effekter av ett förändrat klimat. Sjöns vattenkvalitet är fortsatt god, vilket bland annat innebär låga halter av näringsämnena kväve och fosfor.

Kontakt