Nationella minoriteters rättigheter - en handbok för kommuner, landsting och regioner

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 95

Publikationstyp: Annan

Reviderad upplaga utkommer under 2019.

Den här upplagan är reviderad 2013.
Syftet med publikationen är dels att ge läsaren teoretisk kunskap om nationella minoriteters rättigheter, dels att bidra med konkreta råd och exempel på hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken.

Kontakt