Nationella minoriteters rättigheter - en handbok för kommuner, landsting och regioner

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 95

Publikationstyp: Annan

Syftet med denna publikation är dels att ge läsaren teoretisk kunskap om nationella minoriteters rättigheter, dels att bidra med konkreta råd och exempel på hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken.


Kommentar: Reviderad utgåva.

Kontakt