Miljökvalitetsnormer om luft i planering och rättstillämpning

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2013:12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-558-2

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 80 + 64

Publikationstyp: Rapport

Den här rapporten grundar sig på en kartläggning under 2012/2013 av vägledande rättsfall samt praktikfall i ett urval av de kommuner som har eller har haft överskridanden av miljökvalitetsnormer för utomhusluft. I rapporten åskådliggörs hur miljökvalitetsnormer för luft har använts i planeringen, genom redovisning av några aktuella planärenden och rättsfall.

Kontakt