Mälarens och Saltsjöns framtid i ett brett perspektiv

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-561-2
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport

Mälarens och Saltsjöns framtid är en av Mälarregionens strategiskt mest angelägna frågor. Förutom vattnets kvalitet handlar det om samhällets möjlighet att på ett hållbart sätt kunna utvecklas. Det är en utmaning som innebär känsliga sammanvägningar mellan samhällets behov och ekosystemens uthållighet. Mälarens och Saltsjöns framtid i ett brett perspektiv – dricksvatten, bebyggelse, ekosystem är en första kartläggning av vilka analyser och kompetenser som behövs för att fortsätta utreda de framtida förutsättningarna för Mälaren som dricksvattentäkt

Kontakt