Kraftstationer, kvarnar och sågar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 97

Publikationstyp: Annan

Dokumentation av kulturmiljöer vid vattendrag i Stockholms län.

Kontakt