Kartläggning av bredband och IT-infrastruktur i Stockholms läns landsbygd

Om publikationen

Löpnummer: 2013:9

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-546-9

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 92

Publikationstyp: Rapport

Den här rapporten kartlägger IT-infrastrukturen i Stockholms län, samt förmedlar en övergripande bild av kommunala prioriteringsgrunder för utveckling av IT-infrastruktur på landsbygden.

Kontakt