Jämställd tillväxt i Stockholms län handlingsplan 2012-2014

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2001:01

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-533-9

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

I den regionala strategin för jämställdhet i Stockholms län 2008-2013 slås fast att jämställdhet är en drivkraft för regional utveckling. För att nå jämställdhet behövs ett aktivt och målinriktat arbete för att förändra de värderingar av kvinnligt och manligt som reproduceras i samhället. För att uppnå jämställdhet är det också nödvändigt att se hur genussystemet samspelar med andra maktordningar i samhället och skapar diskriminering på flera olika grunder, ibland samtidigt.

Kontakt