Inventering av asknätfjäril i Norrtälje kommun

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: ISBN: 978-91-7281-537-7

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Stockholms län har ett särskilt ansvar när det gäller denna art eftersom betydande delar av landets populationer finns i Stockholms län. Asknätfjärilen klassas som starkt hotad i Sverige. Ett nationellt åtgärdsprogram har tagits fram för åren 2007-2011 och har därefter förlängts till 2016.

Kontakt