Inspirationsskrift - delaktighet och inflytande - nationella minoriteter

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-548-3

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 24

Publikationstyp: Broschyr/folder

Delaktighet och inflytande är enligt Europarådet förutsättningar för att de nationella minoriteternas rättigheter ska kunna förverkligas. Att stärka inflytandet är en viktig del av den svenska minoritetspolitiken.

I den här skriften kan du läsa om hur några representanter för nationella minoriteter, myndighetsföreträdare och forskare ser på frågor om inflytande och delaktighet.

Kontakt