Förutsättningar för länstäckande vegetationsdata i Stockholms län - resultat från enkätundersökning

Om publikationen

Löpnummer: 2013:15

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-728-565-0

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

”En länstäckande digital vegetationskarta – för effektivare planering” – former för framtagande, förvaltning och finansiering av en
länstäckande vegetationskarta.

Kontakt