Förmedlingens möjligheter. Några framtidsperspektiv på uppdragsarkeologi

Om publikationen

Löpnummer: 2013:5

Diarienummer: –

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-539-1

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län kallade våren 2011 till ett seminarium, kring förmedling vid arkeologiska undersökningar.

Seminariet syftade till att samla erfarenheter från det förmedlingsarbete som görs i dag i samband med exploateringsundersökningar och att diskutera hur detta arbete kan utvecklas.

Företag och institutioner som arbetar med arkeologiska uppdrag i länet bjöds in att tala utifrån ett par exempel ur sin verksamhet. Några utomstående inspiratörer tillfrågades också. Samtliga ombads fästa sina anföranden på pränt så att de kunde publiceras i form av artiklar i den rapport som nu blivit färdig.

Kontakt