Bällstaåns vattenkvalitet1997-2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:2

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 8

Publikationstyp: Rapport

Sedan 1997 har Länsstyrelsen bedrivit vattenkemisk provtagning i Bällstaåns mynning. Resultaten visar bland annat att näringshalterna är oförändrat höga men att halterna av flera metaller har minskat något.

Kontakt