Bällstaåns vattenkvalitet1997-2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:2
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Rapport

Sedan 1997 har Länsstyrelsen bedrivit vattenkemisk provtagning i Bällstaåns mynning. Resultaten visar bland annat att näringshalterna är oförändrat höga men att halterna av flera metaller har minskat något.

Kontakt