Analys av utvecklingstendenser i Stockholmsregionen. Strukturfonderna 2014−2020

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2013:10

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-554-4

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Rapporten utgör Stockholmsregionens analys av förutsättningar och behov inom regionens prioriterade områden i tillväxtarbetet. Analysen – som tar avstamp i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020, RUFS 2010 och Stockholmsregionens prioriteringar – belyser utvecklingstendenser i ett internationellt perspektiv och ska ligga till grund för inriktning i strukturfondsprogrammen 2014–2020.

Kontakt