Analys av utvecklingstendenser i Stockholmsregionen. Strukturfonderna 2014−2020

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 2013:10
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-554-4
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten utgör Stockholmsregionens analys av förutsättningar och behov inom regionens prioriterade områden i tillväxtarbetet. Analysen – som tar avstamp i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020, RUFS 2010 och Stockholmsregionens prioriteringar – belyser utvecklingstendenser i ett internationellt perspektiv och ska ligga till grund för inriktning i strukturfondsprogrammen 2014–2020.

Kontakt