Äldreomsorg – nationella minoriteter – språk och kultur

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-580-3

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 36

Publikationstyp: Broschyr/folder

Reviderad 2019.

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som minoriteter i Sverige. Erkända minoritetsspråk är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddish. Även varieteter av dessa språk omfattas.

I den här skriften kan du läsa om hur några representanter för nationella minoriteter, verksamheter och forskare ser på frågor om service och omvårdnad inom ramen för äldreomsorgen för nationella minoriteter.

Kontakt