Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken

Om publikationen

Löpnummer: 2012-33

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-528-5

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 180

Publikationstyp: Rapport

Vård- och utvecklingsplanen har tagits fram i nära samverkan med aktörerna i Nationalstadsparken. Planen ska ge en samlad bild av de intentioner, mål och riktlinjer som finns i planer, program och andra underlag. Den är inte styrande men ska kunna fungera som stöd för skötsel, förvaltning och utveckling.

Kontakt