Vad händer med mina djur när jag blir sjuk

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 3

Publikationstyp: Broschyr/folder

Med denna folder vill Länsstyrelsen informera om hur viktigt det är att du i förväg planerar för vad som ska hända med ditt djur om du blir sjuk, eller av annan anledning inte längre orkar ta hand om det. Vi vill även berätta vad som händer när länsstyrelsen eller polisen omhändertar djur som har lämnats ensamma utan någon som ser till dem.

Kontakt