Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter Stockholm och Gotlands län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 4

Publikationstyp: Rapport

Regeringen har beslutat att länsstyrelsernas prövning av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska koncentreras till 12 av landets 21 länsstyrelser. Syftet med ändringen är att uppnå en mer kvalificerad och effektiv prövning av miljöfarliga verksamheter.

Kontakt