Småsvalting i Mälaren - läge och trender i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår:

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län genomfördes sommaren 2012 en inventering av fyra tidigare kända lokaler för småsvalting i Mälaren inom Stockholms län. Ekerölokalerna Sandudden och Lundhagen samt Löten på Munsön. Inventeringen är en del av satsningen på åtgärdsprogram för hotade arter.

Kontakt