Resterande biografer

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 39

Publikationstyp: Annan

En uppdatering av kunskapsunderlaget för elva kulturhistoriskt värdefulla biografer i Stockholms län
hösten 2012.

Kontakt