Överdäckningar– en kunskapsöversikt

Om publikationen

Löpnummer: 2012:22

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-508-7

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 86

Publikationstyp: Rapport

Idag pågår och planeras för flera projekt i Stockholms län där trafikleder byggs över, så kallade överdäckningar, i syfte att skapa ny mark att bebygga eller få bort barriärer i samhället. Projekt med en överdäckning innehåller ofta flera komplexa frågeställningar, bland annat utifrån att marken utgör både tunnelkonstruktion och grund för den ovanliggande bebyggelsen – den enes tak, den andres golv.

Denna rapport är en sammanställning över aktuell kunskap kring överdäckningar. Syftet med rapporten är att möta behovet av att utveckla kunskapen inom området, genom att tillvarata erfarenheter från tidigare projekt med överdäckningar och även beskriva frågeställningar där kunskapen behöver fördjupas.

Kontakt