Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat)

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i ett behändigt fickformat.

Se även "Bilagor" nedan med språkversioner samt författningskommentarer.

Kontakt