Klimatanpassning i fysisk planering

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-86533-61-8

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 164

Publikationstyp: Rapport

Klimatet håller på att förändras, vilket påverkar Sverige på flera olika sätt. Framför allt handlar det om höjda temperaturer och mer vatten i form av ökad nederbörd. Det handlar också om en ökad frekvens av extrema väderhändelser som värmeböljor och skyfall.

Kontakt