Hälsoeffekter av ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-478-3

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Klimatförändringen kommer att ge upphov till ett flertal konsekvenser för människors hälsa. Denna skrift beskriver de viktigaste hälsoeffekterna i Stockholms län och föreslår lämpliga åtgärder. Klimatunderlaget baseras på SMHI:s klimatscenarier för länet fram till år 2100.

Kontakt