Hälsoeffekter av ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-478-3
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Klimatförändringen kommer att ge upphov till ett flertal konsekvenser för människors hälsa. Denna skrift beskriver de viktigaste hälsoeffekterna i Stockholms län och föreslår lämpliga åtgärder. Klimatunderlaget baseras på SMHI:s klimatscenarier för länet fram till år 2100.

Kontakt