Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar

Om publikationen

Löpnummer: 2012:34

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-529-2

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 324

Publikationstyp: Rapport

Luftföroreningar har en betydande påverkan på människors hälsa och en negativ påverkan på miljön. Att arbeta för en bättre luftkvalitet är mycket angeläget och innebär en särskild utmaning i en växande storstadsregion som Stockholms län.

Kontakt