Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar

Om publikationen

Löpnummer:
2012:34
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-529-2
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
324
Publikationstyp:
Rapport

Luftföroreningar har en betydande påverkan på människors hälsa och en negativ påverkan på miljön. Att arbeta för en bättre luftkvalitet är mycket angeläget och innebär en särskild utmaning i en växande storstadsregion som Stockholms län.

Kontakt