5 nationella minoriteter i Sverige

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Informationsfolder om de fem nationella minoriteterna i Sverige: samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar.

Kontakt