Ut-o-lek – Plan för genomförande av särskilda åtgärder för barn i fem naturreservat i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer:
Diarienummer:
512-25352-2011
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Ut-o-lek genomförandeplan

Syftet med Ut-o-lek-projektet är att väcka barns nyfikenhet och lust att vistas i naturen. Forskning visar att barn som vistas mycket ute i naturen är friskare, mindre stressade, har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne än andra barn. Rolig utevistelse kan också skapa ett ökat intresse för
naturen hos barnen och därmed också för samhällets hållbara utveckling.

Kontakt