Stockholm varmare och blötare

Om publikationen

Löpnummer: 2011:28

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-454-7

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 112

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen fick år 2009 regeringens uppdrag att samordna arbetet på regional nivå med anpassning till ett förändrat klimat. Denna klimat- och sårbarhetsanalys är en del av detta uppdrag med syftet att översiktligt undersöka hur Stockholms län kan komma att påverkas av det förändrade klimatet.

Kontakt