Småsvalting i Mälaren åtgärdsprogram i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Föreliggande rapport redovisar en inventering av småsvaltingpopulationerna vid Sandudden, Lundhagen 2, Lundhagsbadet och Löten (Munsön) i Mälaren inom Stockholms län.

Kontakt